Кako се борити са стресом током ванредног стања?
25/03/2020
Упис првака – све информације!
28/05/2020
Прикажи све

Упис – избор средње школе!

Драги осмаци,

Пред вама је крај основног образовања и упис у средњу школу. Избор средње школе је важан корак у професионалном развоју ученика и од великог је значаја за одређивање будућег занимања. Добар избор средње школе је успешно усклађивање интересовања и могућности, које омогућава ученику да оствари сопствене потенцијале и задовољи своје потребе и жеље, чиме постаје мотивисанији и задовољнији.

Фактори који утичу на избор занимања:


-Што боље упознавање себе, својих способности, особина, жеља, вредности..
СПОСОБНОСТИ – могућности, области у којима сте успешни, (нумеричке, вербалне, сензорне, моторне..)
МОТИВАЦИЈА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА – заинтересованост за наставак школовања
ИНТЕРЕСОВАЊА И СКЛОНОСТИ – оно што волите да радите, у чему уживате
ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ – нпр. стрпљивост, прецизност, друштвеност, одлучност, креативност, уредност, динамичност, саосећајност.. , важне за обављање одређених занимања
ВРЕДНОСТИ – оно што желите да постигнете на послу и што вам је на послу важно
ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ – телесне карактеристике које могу бити препрека за обављање неког посла

-Што боље информисање о врстама средњих школа, мрежи образовних установа, образовним профилима, поенима потребним за упис, даљој проходности на више школе и факултете, различим занимањима, њиховим захтевима и условима рада, могућностима запошљавања , потребама на тржишту рада

У циљу бољег информисања:

-питајте своје предметне наставнике, одељенске старешине, школског педагога, психолога
-разговарајте са родитељима, рођацима, пријатељима..
-посетите Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) Националне службе за запошљавање
- потражите брошуре средњих школа
- потражите информације на интернету(већина школа има свој сајт са описима смерова)
- набавите „Конкурс“ и „Информатор“ Просветног прегледа
- проучите свој примерак „Водича за избор занимања“ Националне службе за запошљавање

Врсте средњих школа:


- гимназије, са друштвено-језичким и природно-математичким смером, општег смера, војна гимназија, филолошка, математичка, гимназија за спортисте
- средње стручне сколе(медицинска, економска, техничка,..)
- средње уметничке школе(музичка, балетска, дизајнерска,..)

Детаљан опис свих средњих школа и њихових смерова може се наћи у „Конкурсу“ Просветног прегледа.

Израчунавање бодова

За израчунавање укупних бодова из школе потребне су просечне оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, од којих се свака помножи са 4. Максималан број бодова из школе је 60. Број бодова који је претходних неколико година био потребан за упис у одређену средњу школу може се пронаћи у „Информатору“ Просветног прегледа. Тај податак треба да послужи само као смерница, јер се сваке године мења зависно од од броја пријављених ученика, њиховог успеха у школи и на завршном испиту.

Корисни сајтови за припрему завршног испита:

http://www.mala-matura.com/
http://ucislobodno.com/
http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/
https://aninaucionica.wordpress.com/
http://www.ceo.edu.rs/
https://srednjeskole.edukacija.rs/

И не заборавите!

Свако занимање је подједнако вредно и важно ако се обавља са довољно љубави!

Добар избор средње школе је успешно усклађивање интересовања и могућности, које омогућава ученику да оствари сопствене потенцијале и задовољи своје потребе и жеље, чиме постаје мотивисанији и задовољнији.

Comments are closed.