Отворени дани школе

Школскa 2021/22.годинa

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
ОТВОРЕНИ ДАНИ ЗА РОДИТЕЉЕ се утврђују на почетку школске године у складу са календаром васпитно образовног рада.
Школа на почетку школске године утврђује распоред посета водећи рачуна о равномерној заступљености настaвних дана.
Родитељи који желе да присуствују образовно-васпитном раду, морају Одељенском старешини најавити своју посету најмање три дана раније због адекватне организације.
По посебном захтеву родитеља, школа може омогућити посету и неког другог дана у месецу.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

  • 21.СЕПТЕМБАР / уторак
  • 21.ОКТОБАР / четвртак
  • 22.НОВЕМБАР / понедељак
  • 22.ДЕЦЕМБАР / среда

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

  • 23.ФЕБРУАР/ уторак
  • 31.МАРТ / понедељак
  • 29.АПРИЛ / четвртак
  • 28.МАЈ / петак