Време реализације екскурзија од I – VIII разреда: АПРИЛ – МАЈ 2021. године

На предлог Стручног актива за разредну наставу усвојени су програми екскурзија за ученике од првог до четвртог разреда

Програм екскурзије за ПРВИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

Програм екскурзије за ДРУГИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

Програм екскурзије за ТРЕЋИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

Програм екскурзије за ЧЕТВРТИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

На предлог Одељењских већа од петог до осмог разреда усвојени су програми екскурзија за ученике

Програм екскурзије за ПЕТИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

Програм екскурзије за ШЕСТИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

Програм екскурзије за СЕДМИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

Програм екскурзије за ОСМИ разред

Овде можете погледати списак дестинација

Техничка организација и план дежурства ученика и наставника за време путовања саставни је део програма екскурзије.