Ненаставно особље


Пoмоћно - техничко особље

1. Ковачевић Весна куварица
2. Мирјана Живанов куварица
3. Банђур Небојша домар
4. Гачић Никола домар
5. Милић Томислав помоћни радник

1. Жорић Маја спремачица
2. Пантовић Добрица спремачица
3. Стојановић Видосава спремачица
4. Стојановић Љиљана спремачица
5. Стевановић Сања спремачица
6. Карановић Татјана спремачица
7. Бирташевић Загорка спремачица
8. Станковић Виолета спремачица
9. Стефановић Зорана спремачица
10. Јовановић Зорица спремачица