Упис нових змајеваца!

КО СЕ УПИСУЈЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/23.ГОДИНЕ ?

У први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, дакле деца рођена између 1.марта 2016. и 28. фебруара 2017. године.
Упис у школу почиње 1.априла. Препоручује се да се сва деца упишу до средине јуна.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог, односно педагог школе, применом стандардних поступака и инструмената.
Циљ испитивања је утврђивање потребе за пружањем додатне подршке, прикупљање података ради уједначавања и формирања одељења, односно праћења оптималног развоја ученика.

Документа која су неопходна за упис:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Извештај лекара о специјалистичком прегледу
3. Доказ о пребивалишту родитеља
4. Потврда о похађању припремног предшколског програма


Превремени упис у школу

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. У поступку провере спремности на основу мишљења психолога, односно педагога, школа може да препоручи:

1. упис детета у први разред;

2. упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.

Родитељ, односно други законски заступник детета, коме је препоручен упис детета у школу након годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу.

Одлагање уписа у школу

Свако дете може и мора да се упише у школу.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

+381 (26) 641290

Tелефона за информације