Сагласност за екскурзије

  Име и презиме ученика*

  Разред и одељење*:

  Име и презиме родитеља*

  Сагласан сам да се екскурзија реализује у препорученом термину. *
  Нисам сагласан да се екскурзија реализује у препорученом термину. *


  Поштовани / а,

  Обавештавамо Вас да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја послало школама препоруке за организовање ђачких екскурзија. Препорука је да се све екскурзије које су планиране за текућу школску 2019/20. реализују у периоду од 1. јуна 2020. до 31. августа 2020. године, тј. до завршетка школске године.

  Због промене термина реализације екскурзија ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Смедерево, неопходна нам је Ваша сагласност, те Вас молимо да попуните наведени електронски формулар.