Настава у природи

ЦИЉ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Настава у природи је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА

Настава у природи се организује за ученике млађих разреда у трајању од седам дана, уз претходно прибављену сагласност родитеља за најмање 2/3 ученика одељења.
Избор туристичке агенције врши директор Школе по претходно прибављеном мишљењу представника Савета родитеља и комисије за избор понуђача.
Након одабира најповољније понуде директор са туристичком агенцијом закључује уговор о реализацији наставе у природи.
Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика.
За непосредно извођење наставе у природи одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:
- животну, материјалну и здравствену безбедност ученика;
- реализацију плана и програма наставе у природи;
- смештај ученика у превозу, објекту планираном за њихов смештај;
- понашање ученика.
Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора Школе.

ПЛАНИРАНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ су:

Тара, Рудник, Копаоник, Дивчибаре или Ртањ

ЗАДАТАК И САДРЖАЈ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

 Уочавање објеката у природи.
 Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
 Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима.
 Развијање позитивног односа према својим вршњацима и другарима, хигијенским навикама, националним, културним и естетским вредностима, спортским требама и навикама, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

Први дан - Полазак из Смедерева у раним јутарњим часовима. Пут води према одабраној дестинацији где је планиран смештај у наредних седам дана.
Упознавање са кућним редом, распоредом соба, сатницом оброка, упознавањем са рекреатором и његовим планом активности за наредне дане, договор о распореду учионица и времену одржавања часова.
Током седмодневног боравка - реализација планираних садржаја редовне наставе и ваннаставних активности са посебним акцентом на боравку по плану и програму рекреатора-обилазак културних и историјских споменика.
Осми дан - Полазак са одабране дестинације у раним поподневним часовима.

АРАНЖМАН ОБУХВАТА:

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ

- 7 пуних пансиона – три оброка и ужина
- аутобуски превоз из Смедерева и назад
- организацију васпитно–образовног рада
- организацију спортско–рекреативних активности
- здравствену заштиту током 24 часа (лекар)
- осигурање ученика
- преношење дечјег пртљага из аутобуса до собе и обратно
- надокнаде наставницима по одлуци Савета родитеља
- гратис за наставнике пратиоце
- гратис за ученике – 1 на 15 плативих по одељењу
- пратиоца пута испред агенције
 Носиоци активности су директор Школе и одељенске старешине ученика.
 Извођење наставе у природи планирано је за месец април-мај 2019. године.
 Материјална средства за организовање наставе у природи сносе родитељи ученика.
 По повратку са пута, Одељењско веће подноси извештај о реализацији наставе у природи директору Школе.